Bucherie gebruikt alleen zuiver scharrel- en biologisch vlees van dieren bij bekende boeren. Dit vlees is echt anders dan het het reguliere varkensvlees. Alle schakels in de keten; Van boer tot Bucherie, zorgen ervoor dat het dierenwelzijn gewaarborgd is en de veiligheid van het vlees wordt gegarandeerd.

  • Dierenwelzijn staat voorop;
  • Varkens hebben voldoende tijd en ruimte om te groeien en voldoende ruimte om binnen en buiten te kunnen leven.
  • Jonge dieren worden niet bij hun moeder weggehaald
  • alle noodzakelijke ingrepen gebeuren onder verdoving.
  • Veiligheid van het vlees wordt gegarandeerd;
  • geen antibiotica en groeibevorderaars toegevoegd
  • lijnzaad in het voer zorgt voor extra omega 3 en 6


Al het vlees kopen we in via Bon Vivant. We kennen de boeren, de slachter en de slagers die met de dieren en het vlees werken. Dan weten we zeker dat het vlees dat we gebruiken goed is.